, Imieniny:
Jesteś na: Urząd gminy Telefony
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Telefony

Numer wewnętrzny

Dział

Pokój

81 45 46 910 lub wew.110

Sekretariat

8

81 45 46 911 lub wew.111

Wójt

8

81 45 46 912 lub wew.112

Z-ca Wójta

8

81 45 46 913 lub wew.113

Księgowość Budżetowa

7

81 45 46 914 lub wew.114

Skarbnik

6

81 45 46 915 lub wew.115

Księgowość Podatkowa
opłaty za wodę i ścieki

5

81 45 46 918 lub wew.118

Sekretarz

3

81 45 46 919 lub wew.119

Podatki

4

81 45 46 921 lub wew.121

Ośrodek Pomocy Społecznej

15

81 45 46 922 lub wew.122

Zespół Szkół w Kamionce

 

81 45 46 923 lub wew.123

Biuro Obsługi Szkól Samorządowych

12

81 45 46 926 lub wew.126

Działalność Gospodarcza
Obsługa Rady Gminy

11

81 45 46 927 lub wew.127

Budownictwo, OC, Wodociągi

10

81 45 46 928 lub wew.128

Fundusze Unijne

9

81 45 46 929 lub wew.129

Kasa

2

81 45 46 930 lub wew.130

Dowody osobiste

1

81 45 46 931 lub wew.131

Urząd Stanu Cywilnego

1

81 45 46 932 lub wew.132

Informatyk

8a

81 45 46 933 lub wew.133

Dyrektor Biura Obsługi Szkól Samorządowych

14

Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii