, Imieniny:
Jesteś na: Urząd gminy Telefony
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Telefony

Numer wewnętrzny

Dział

Pokój

81 852 65 50

Sekretariat

8

81 852 65 51

Burmistrz

8

81 852 65 52

Z-ca Burmistrza

8

81 852 65 53

Księgowość Budżetowa

7

81 852 65 54

Skarbnik

6

81 852 65 55

Księgowość Podatkowa - opłaty za wodę i ścieki

5

81 852 65 58

Sekretarz

3

81 852 65 59

Podatki

4

81 852 70 34

Ośrodek Pomocy Społecznej

15

81 45 46 922

Zespół Szkół w Kamionce

 

81 81 852 65 63

Biuro Obsługi Szkól Samorządowych

12

81 852 65 66

Działalność Gospodarcza, Obsługa Rady Gminy

11

81 852 65 67

Budownictwo, OC, Wodociągi

10

81 852 65 68

Fundusze Unijne

9

81 852 65 69

Kasa

2

81 852 65 70

Dowody osobiste

1

81 852 65 70-71

Urząd Stanu Cywilnego

1

81 852 65 67

Informatyk

8a

81 852 65 73

Dyrektor Biura Obsługi Szkól Samorządowych

14

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii