, Imieniny:
Jesteś na: Urząd gminy Struktura Urzędu
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Struktura urzędu
Burmistrz Miasta Kamionka
Zastępca Burmistrza Miasta Kamionka
Stanowisko ds. zarządzania drogami gminnymi
Stanowisko ds. godpodarki odpadami
Stanowisko ds. nadzoru nad pracownikami obsługi
Pełnomocnik ds.ochrony informacji niejawnych
Sekretarz
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej
Stanowisko pracy ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych
Stanowisko pracy ds.działalności gospodarczej
Stanowisko pracy ds.ewidencji ludności
Stanowisko pracy ds.gospodarki nieruchomościami
Stanowisko pracy ds.inwestycji i planowania przestrzennego
Stanowisko pracy ds.kadrowych
Stanowisko pracy ds.obsługi Rady Gminy
Stanowisko pracy ds.ochrony zdrowia, kultury fizycznej i turystyki
Stanowisko pracy ds.promocji gminy
Stanowisko pracy ds.rolnictwa
Stanowisko pracy ds.leśnictwa
Radca prawny
Skarbnik
Referat Finansów i Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds.budżetu gminy i sprawozdawczości budżetowej
Stanowisko ds.obsługi kasowej
Stanowisko ds.wymiaru i egzekucji podatków i opłat lokalnych
Stanowisko ds. płac rozliczeń z ubezpieczycielami, urzędami skarbowymi oraz obsługi ZFŚS
Stanowisko ds. obsługi bankowej likwidatury ewidencji środków trwałych
Stanowisko ds. księgowości urzędu i rozliczeń ZUS z tytułu podatku VAT
Stanowisko ds. kontroli finansowej
Audytor wewnętrzny
Stanowisko pracy ds. obsługi kancelaryjno-biurowej
Urząd Stanu Cywilnego
Rada Miasta Kamionka Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii