, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Rada Miejska w Kamionce Komisje
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Komisje
Komisja Rewizyjna
 
 • Bogusz Sylwester - przewodniczący komisji
 • Robak Krystyna - z-ca przewodniczącego komisji
 • Mitrus Henryk - członek komisji
 • Zbiciak Jerzy - członek komisji
 
 
 
Komisja Gospodarcza
 
 • Michałowski Michał - przewodniczący komisji
 • Patrzylas Ryszard - z-ca przewodniczącego komisji
 • Białek Anna - członek komisji
 • Grymuza Ewa - członek komisji
 • Zbita Gabriela - członek komisji


 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
 
 • Zbita Gabriela - przewodnicząca komisji
 • Powałka Ewa - z-ca przewodniczącej komisji
 • Bielak Marek - czlonek komisji
 • Mitaszka Sławomir - członek komisji
 • Zbiciak Jerzy - członek komisji
 
 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
 
 • Bielak Marek - przewodniczący komisji
 • Powałka Ewa - członek komisji
 • Bogusz Sylwester - członek komisji
 • Michałowski Michał - członek komisji
 • Robak Krystyna - członek komisji

 Powrót do działu tematycznego Powrót