, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Rada Miejska w Kamionce
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Rada Miejska w Kamionce
Rada Miejska w Kamionce
 

Skład rady:

 1. Pani Anna Białek - wybrana z okręgu numer 1 (Samoklęski, Samoklęski Kolonia II) Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kamionce
 2. Pan Andrzej Jankowski - wybrany z okręgu numer 2 (Samoklęski Kolonia I, Stanisławów Duży, Rudka Gołebska).
 3. Pan Dawid Wolski - wybrany z okręgu numer 3 (Amelin, Syry).
 4. Pani Marta Tarka - wybrana z okręgu numer 4 (Starościn, Starościn Kolonia, Zofian).
 5. Pan Michał Michałowski - wybrany z okręgu numer 5 (Biadaczka, Dąbrówka, Wólka Krasienińska).
 6. Pan Mateusz Mądro - wybrany z okręgu numer 6 (Kamionka: ul. 3 Maja, ul. Browarna, ul. Katowska, ul. Kocka, ul. Krótka, ul. Nowy Rynek, ul. Poprzeczna, ul. Wąska, ul. Rynek, ul. Spokojna, ul. Szeroka, Grabowy Las)
 7. Pani Ewa Powałka - wybrana z okręgu numer 7 (Kamionka: ul. 3 Maja, ul. Browarna, ul. Katowska, ul. Kocka, ul. Krótka, ul. Nowy Rynek, ul. Poprzeczna, ul. Wąska, ul. Rynek, ul. Spokojna, ul. Szeroka, Grabowy Las, ul. Litewska, ul. Lubartowska, ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, Nowy Skrobów)
 8. Pani Ewa Grymuza - wybrana z okręgu numer 8 (Kamionka: ul. Drągowska, ul. Kościelna, ul. Krzywy Dąb, ul. Leśna, ul. Michowska, ul. Niska, ul. Sosnowa, ul. Szkolna, ul. Warszawska, ul. 600‑lecia, kolonia Kokosz, kolonia Krzywy Dąb). Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kamionce
 9. Pani Katarzyna Krupa - wybrana z okręgu numer 9 (Kamionka: ul. Drągowska, ul. Kościelna, ul. Krzywy Dąb, ul. Leśna, ul. Michowska, ul. Niska, ul. Sosnowa, ul. Szkolna, ul. Warszawska, ul. 600-lecia, kolonia Kokosz, kolonia Krzywy Dąb, ul. Cicha, ul. Grobelna, ul. Lipowa, ul. Lubelska, ul. Łąkowa, ul. Nadrzeczna, ul. Wesoła, ul. Zielona, Ostrów, Stare Pole).
 10. Pan Jerzy Zbiciak - wybrany z okręgu numer 10 (Ciemno).
 11. Pani Anna Jóźwiak - wybrana z okręgu numer 11 (Kierzkówka, Kierzkówka-Kolonia, Polny Młyn).
 12. Pan Anrzej Hunek - wybrany z okręgu numer 12 (Kozłówka nr 1-108A).
 13. Pan Mirosław Michalak - wybrany z okręgu numer 13 (Bratnik i Kozłówka od nr 109, do końca). Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kamionce
 14. Pani Katarzyna Pochwatka - wybrana z okręgu nr 14 (Siedliska od nr 1 do 92).
 15. Pan Sławomir Mitaszka - wybrany z okręgu nr 15 (Siedliska od nr 94 do końca).
Powrót do działu tematycznego Powrót