, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Rada Gminy Kamionka Komisje
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Komisje
Komisja Rewizyjna

 • Mitrus Ryszard - przewodniczący
 • Woźniak Bartłomiej - z-ca przewodniczącego


 • Grymuza Wiesław - członek komisji
 • Daniewski Zbigniew - członek komisji
 • Mitrus Henryk - członek komisji
 

Komisja Gospodarcza
 • Niećko Adam - przewodniczący
 • Janczara Zbigniew - zastępca przewodniczącego


 • Dudzik Andrzej - członek 
 • Olejnik Marcin - członek
 • Sugier Monika - członek


Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych
 • Barszcz Jolanta - przewodnicząca
 • Banucha Krzysztof - z-ca przewodniczącej 


 • Świerszcz Sławomir - członek
 • Hałasa Jan - członek 
 • Teresa Daniewska-Zając - członek
Powrót