, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Rewitalizacja poprzez remont i...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Rewitalizacja miejscowości Kamionka poprzez remont i modernizację chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego

Miejscowość Kamionka znajduje się na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” które opracowało dokument Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). LSROR obejmuje swoim zasięgiem gminy: Ryki, Kłoczew, Nowodwór, Ułęż, Kock, Ostrów Lubelski, Jeziorzany, Michów, Kamionka, Ostrówek, Uścimów, Parczew, Siemień, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Sosnowica. Siedziba LGR mieści się pod adresem: 21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 11. Realizacja LSROR przyczyni się do osiągnięcia celu głównego osi 4 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, a mianowicie: minimalizacji zaniku sektora rybackiego, rekonwersji obszarów dotkniętych zmianami w sektorze oraz poprawy jakości życia w społecznościach rybackich. Wizja LSROR brzmi: Obszar LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” jest przyjazny dla turystów i mieszkańców, pozwala na konkurencyjny i dynamiczny rozwój sektora rybactwa z zachowaniem różnorodności przyrodniczej i krajobrazowej. Cel ogólny 1 LSROR Poprawa konkurencyjności, atrakcyjności turystycznej i rozwój kultury na obszarze LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”; Cel ogólny 2. Rozwój działalności gospodarczej i wzrost zatrudnienia na obszarze działania LGR; Cel ogólny 3. Poprawa jakości środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego oraz przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybackiego. Przykładowe rodzaje operacji w ramach LSROR, które mogą uzyskać wsparcie ze środków PO Ryby 2007-2013 oraz preferowane przez LGR: rewitalizacja miejscowości, remont obiektów zabytkowych, adaptacja i wyposażenie punktów bezpłatnego dostępu do internetu, organizacja kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, budowa łowisk dla wędkarzy, budowa tras turystycznych, punktów informacji turystycznej i ścieżek, utworzenie skansenów, izb regionalnych, budowa, przebudowa, wyposażenie obiektów, w których ma być lub jest prowadzona działalność gospodarcza, udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych, tworzenie i rozwój systemów sprzedaży produktów rybactwa, zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb i innych organizmów wodnych. Dodatkowe informacje: http://lgr-lubelskie.pl/ oraz  http://www.minrol.gov.pl/ , http://www.arimr.gov.pl/ . Kontakt z LGR: biuro@lgr-lubelskie.pl  oraz pod numerem telefonu (81) 851 02 22.

 
Chcesz dowiedzieć się więcej o zakresie działania Lokalnej Grupy Rybackiej;W dolinie Tyśmienicy i Wieprza; 
oraz zasięgu oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich kliknij w podany link:
http://www.lgr-lubelskie.pl/
Powrót do działu tematycznego Powrót