, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Regionalny Program Operacyjny... Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
RPO WL 2007-2013
Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji

Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji

03-04-2013

Projekt partnerski

 

Numer umowy RPLU.04.01.00-06-002/11-01
Beneficjent Województwo Lubelskie
Wartość projektu 34 580 327,42 PLN
Dofinansowanie UE 29 323 018,28 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 30-10-2012
Powrót do działu tematycznego Powrót