, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Regionalny Program Operacyjny... Rowerem przez krainę Lewarta -...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
RPO WL 2007-2013
Rowerem przez krainę Lewarta - promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej

Rowerem przez krainę Lewarta - promocja oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej

03-04-2013

Projekt komplementarny.

 

Numer umowy RPLU.07.02.00-06-018/09-03
Beneficjent Miasto Lubartów
Wartość projektu 646 999,01 PLN
Dofinansowanie UE 448 957,71 PLN
Oś, działanie VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna/ 7.2. Promocja kultury i turystyki/
Data podpisania umowy 27-06-2012
Obszar realizacji projektu

Lubartów - miasto, Kamionka, Lubartów, Firlej

Powrót do działu tematycznego Powrót