, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Regionalny Program Operacyjny... Budowa drogi gminnej Nr 103269L w...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
RPO WL 2007-2013
Budowa drogi gminnej Nr 103269L w Ciemnie łączącej dwie drogi powiatowe

Budowa drogi gminnej Nr 103269L w Ciemnie łączącej dwie drogi powiatowe

03-04-2013

 

Numer umowy RPLU.05.02.00-06-019/09-05
Beneficjent Gmina Kamionka
Wartość projektu 1 956 554,72 PLN
Dofinansowanie UE 974 007,36 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 22-06-2012
Obszar realizacji projektu

powiat lubartowski/ Kamionka

Powrót do działu tematycznego Powrót