, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... Wiejski Dom Kultury i Tradycji w...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
PROW 2007 -2013
Wiejski Dom Kultury i Tradycji w Kozłówce.

Wiejski Dom Kultury i Tradycji w Kozłówce.

03-04-2013

Remont,modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury i Tradycji w Kozłówce wraz z zagospodarowaniem terenu.

 


Beneficjent Gminna Biblioteka Publiczna im.J.I. Kraszewskiego w Kamionce
Nr umowy UM03-6930-UM0330141/10
Lokalizacja powiat lubartowski/ Kamionka
Działanie Oś IV Leader/ Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi
Grupa LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem/
Wartość 224 363,96 PLN
Łączne dofinansowanie 116 514,00 PLN
 
Budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
Powrót do działu tematycznego Powrót