, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
PROW 2007 -2013
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionce (etap I)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionce (etap I)

03-04-2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamionka – etap I wraz z rozszerzeniem

 

Beneficjent Gmina Kamionka
Nr umowy UM03-6921-UM0300007/09
Lokalizacja powiat lubartowski/ Kamionka
Działanie Oś III/ 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość 2 123 620,28 PLN
Łączne dofinansowanie 1 023 806,00 PLN
 
Wzrost jakości życia mieszkańców Kamionki oraz stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu konkurencyjności gminy i atrakcyjności turystycznej jak również poprawa warunków środowiska naturalnego dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Powrót do działu tematycznego Powrót