, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
PROW 2007 -2013
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionce (etap III)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionce (etap III)

03-04-2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamionce (etap III) wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz remont i modernizacja ujęcia wody w Kozłówce.

 

Beneficjent Gmina Kamionka
Nr umowy UM03-6921-UM0300225/11
Lokalizacja powiat lubartowski/ Kamionka
Działanie Oś III/ 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Wartość 5 413 379,43 PLN
Łączne dofinansowanie 2 500 000,00 PLN
Poprawa jakości życia mieszkańców Kamionki i Kozłówki oraz stworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu konkurencyjności gminy, a także poprawa warunków środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury technicznej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Powrót do działu tematycznego Powrót