, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... Remont, modernizację i wyposażenie...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
PROW 2007 -2013
Remont, modernizację i wyposażenie świetlicy z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury i Sportu w Siedliskach

Remont, modernizację i wyposażenie świetlicy z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury i Sportu w Siedliskach

03-04-2013

Poprawa jakości usług zaspokajających potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców przez remont, modernizację i wyposażenie świetlicy z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury i Sportu w Siedliskach”

 

Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce
Nr umowy UM03-6922-UM03000068/09
Lokalizacja powiat lubartowski/ Kamionka
Działanie Oś III/ 313 Odnowa i rozwój wsi
Wartość 116 903,14 PLN
Łączne dofinansowanie 71 866,00 PLN
 
Rozwój kultury, sportu i rekreacji zaspokajający podstawowe potrzeby społeczno-kulturalne mmieszkańców. Zrównywanie dysproporcji między miastem a wsią. Aktywizacja mieszkańców.
Powrót do działu tematycznego Powrót