, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich... Remont i wyposażenie budynku byłej...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
PROW 2007 -2013
Remont i wyposażenie budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Integracji Społecznej

Remont i wyposażenie budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Integracji Społecznej

03-04-2013

„Podniesienie aktywności kulturalnej mieszkańców oraz dostępu do dóbr kultury poprzez modernizację remont i wyposażenie budynku byłej szkoły z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Kamionce”

 

Beneficjent Gmina Kamionka
Nr umowy UM03-6922-UM03000067/09
Lokalizacja powiat lubartowski/ Kamionka
Działanie Oś III/ 313 Odnowa i rozwój wsi
Wartość 609 829,53 PLN
Łączne dofinansowanie 233 010,00 PLN
 
Rozwój infrastruktury kulturalnej i oświatowej przyczyniający się do umacniania działalności kulturalnej, procesów integracji lokalnej społeczności oraz kultywowanie tradycji zaspokajających potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców a także podniesienie atrakcyjności miejscowości Kamionka.
Powrót do działu tematycznego Powrót