, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Projekty Unijne "Modernizacja oświetlenia ulicznego...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Projekty Unijne
"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kamionka" - podpisanie umowy z Wykonawcą.

"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kamionka" - podpisanie umowy z Wykonawcą.

11-09-2018

W dniu 10 września 2018 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka, została podpisana umowa z Wykonawcą zadania  pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka", którym będzie: Centrum Zaopatrzenia Energetyki "Eltast" sp. z o.o. z Radomia.

Zadanie o którym mowa, zostanie wsparte pozyskanymi środkami unijnymi.

Projekt, który złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania 5.5 "Promocja niskoemisyjności" RPO WL 2014-2020, uzyskał dofinansowanie w kwocie: 900 382,11 zł.

W ramach inwestycji zakłada się:

1. Wymianę wszystkich istniejących 488 opraw na terenie gminy Kamionka na energooszczędne.

2. Budowę 6 nowych słupów oświeleniowych (2 słupy w Bratniku i Kamionce przy ul. Spacerowej - 4 słupy).

 

Powrót do działu tematycznego Powrót