, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Historia Kalendarium
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Kalendarium
1415 r. - Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Kamionce.
1446 r. - Kamionka przechodzi z rąk Rodziny Tęczyńskich w ręce rodziny Oleśnickich.
1450 r. - Przeniesiono miejscowość z prawa polskiego na prawo średzkie, co poprawiło sytuację prawną i gospodarczą mieszkańców.
1459 r. - Najdawniejsze informacje o istnieniu kościoła w Kamionce. Był to zapewne kościół drewniany.
1469 r. - Kazimierz Jagiellończyk ustanowił w mieście targi, co sobotę oraz dwa jarmarki: w dzień św. Piotra i Pawła (29 czerwca) i św. Katarzyny (25 listopada).

Władze miejskie mianowane były przez dziedzica.
Do końca wieku w Kamionce mieszkali wyłącznie Polacy.

1532 r. - Król Zygmunt Stary ustanowił w Kamionce, obok dwóch istniejących, trzeci jarmark.
1539 r. - Król Zygmunt Stary zwolnił miasto od opłat z gorzelni na rzecz naprawy urządzeń miejskich.
1541 r. - Właścicielem Kamionki zostaje Andrzej z Górki.
1549 r. - Wytyczono znacznie większy rynek oraz te same ulice, które i dziś wychodzą z niego w cztery strony świata.
1550 r. - Król Zygmunt August przywrócił targi tygodniowe, zezwolił na prowadzenie dwóch browarów miejskich i zwolnił kupców od opłaty mostowej przy przewozie towarów na obszarze całego kraju.
1570 r. - Kamionka drogą spadku przechodzi w ręce rodziny Szamotulskich.
1570 r. - Jan Szamotulski przekazuje kościół w Kamionce kalwinom.
1588 r. - Wytyczenie Nowego Rynku, który powstał na wschód od istniejącego Rynku zwanego odtąd czasami Starym.
1598 r. - Pierwsze wzmianki o Żydach osiedlających się w Kamionce.
1610 r. - Kościół wraca ponownie w ręce katolików.
1620 r. - Właścicielem miasta i dóbr zostaje Piotr Daniłowicz - starosta parczewski.
1645 r. - Właścicielem Kamionki zostaje Jacek Michałowski - starosta krzepicki, rotmistrz królewski.
1652 r. - Epidemia na terenie miasta.
1656 r. - Kamionka została splądrowana i spalona przez wojska szwedzkie.
1659 r. - Król Jan Kazimierz przywrócił miastu prawa magdeburskie i zezwolił na odbywanie targów dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) i sześciu jarmarków w roku.
1661 r. - Właścicielem jest Jerzy Samuel Prażmowski - wojewoda płocki, starosta krzepicki.

Władze miasta pochodziły z wyboru.
Umocniła się pozycja rady w porównaniu z ławą. Urzędowało wtedy czterech burmistrzów zwanych kwartalnymi, gdyż zmieniali się co kwartał.
W sprawach kryminalnych występowali przed sądami miejskimi oskarżyciele publiczni zwani instygatorami.
Kamionka posiadała własnego kata.
Mieszkańcy Kamionki nabyli od dziedziców cały szereg domów i gruntów na zasadzie pełnej odpłatności.

1720 r. - Miasto należy do księcia Michała z Kozielska Puzyny - starosty wiejskiego.
1735 r. - Kamionka w rękach rodziny Bielińskich.
1762 r. - Król August III ustanowił 13 jarmarków w Kamionce.
1777 r. - Zamiana daniny w naturze i robocizny na rzecz dziedzica na czynsz.
1781 r. - Dziedzic Kamionki wydał "Ustanowienie o okolicznościach potrzebniejszych", które było próbą ożywienia handlu i rzemiosła w mieście.

Kamionka utraciła samorząd, a władze miejskie stały się organem lokalnej administracji państwowej.
Stan zastoju gospodarczego w mieście.
Procesy sądowe i administracyjne wytaczane przez mieszczan w sprawie zbyt wysokiego czynszu jaki musieli płacić dziedzicom.

1800 r. - Właścicielką Kamionki została Anna Sapieżyna.
1806 r. - Wielki pożar w mieście. Spłonęło ok. 100 budynków.
1809 r. - Powstała szkoła, w której dzieci uczył prywatnie opłacany przez rodziców nauczyciel. 
1818 r. - Została utworzona szkoła elementarna będąca pod opieką władz Królestwa Polskiego.
1831 r. - Powstanie listopadowe. Bitwy z odziałami rosyjskimi.
1836 r. - Dobra kozłowieckie kupił hr. Jan Zamoyski.
1845 r. - Wielki pożar. Spłonęło ponad 160 budynków.
1846 r. - Powstała szkoła początkowa w Kamionce.
1856 r. - Epidemia cholery. Która zdziesiątkowała ludność.
1860 r. - Zwiększyła się liczba Żydów do 234.
1863 r. - Powstanie styczniowe.
23 stycznia - bitwa powstańców z wojskami rosyjskimi.
12 maja - opanowanie Kamionki przez powstańców i mieszkańców.
24 maja - bitwa pod Sobolewem.
1869 r. - Kamionka utraciła prawa miejskie, otrzymała status osady i stała się siedzibą gminy.
Powrót do działu tematycznego Powrót