, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Gospodarka odpadami Informacja o zakończeniu działania
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Gospodarka odpadami
Informacja o zakończeniu działania

Informacja o zakończeniu działania

01-12-2017

Gmina Kamionka informuje, że została zakończona realizacja zadania pn.:
„ Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Kamionka w 2017 r.”
jest ona dotowana na podstawie umowy Nr 272/2017/D/OZ z dnia 12.07.2017 r.
zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 50 % kosztów kwalifikowanych
pochodzących ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.   
 
 
      
Powrót do działu tematycznego Powrót