, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Fundusz Dróg Samorządowych Pierwszy etap budowy drogi w Kamionce...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Fundusz Dróg Samorządowych
Dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym rozpoczęto pierwszą poważną w tym roku inwestycję drogową na terenie gminy Kamionka.

Pierwszy etap budowy drogi w Kamionce - Nowy Skrobów

29-03-2021

Dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym rozpoczęto pierwszą poważną w tym roku inwestycję drogową na terenie Gminy Kamionka, tj. zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103270L w m. Kamionka Nowy Skrobów od km 0+000 do km 2+380”.  Na jego przeprowadzenie naszej Gminie udało się pozyskać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 667 206,00 zł co stanowi 50 % wartości inwestycji. Zgodnie z umową wykonawca – firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa, do 30 września br. za kwotę 1 334 412,89 zł przebuduje drogę, w wyniku czego powstanie nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m z miejscowymi mijankami na długości blisko 2,4 km. Ponadto przebudowane zostaną istniejące pod drogą przepusty, pobocza drogi zostaną utwardzone kruszywem, tak samo jak zjazdy na przyległe nieruchomości. Dodatkowo zostanie zamontowane pionowe oznakowanie. 

asd  asd

asfdasd

asd

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót