, Imieniny:
Jesteś na: Kultura Biblioteka Filie Biblioteczne Filia Biblioteczna w Samoklęskach
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Filie Biblioteczne
Filia Biblioteczna w Samoklęskach

Filia Biblioteczna w Samoklęskach

Gminna Biblioteka Publiczna w Samoklęskach powstała 1949 roku, posiadała wówczas 800 książek  i 130 czytelników. Pierwszą bibliotekarką była Pani Eugenia Warszawska, a Biblioteka mieściła się w budynku Państwowej Gromadzkiej Rady Narodowej. Przez kolejne lata biblioteka przechodziła różne zmiany kadrowe i lokalowe. W 1993 roku w lipcu Biblioteka została przeniesiona do lepszego lokalu tj. do budynku po byłym przedszkolu gdzie znajduje się do chwili obecnej. W 2007 roku została przyjęta do pracy pani Anna Mitura, która pracuje w Filii  Bibliotecznej do chwili obecnej. Lokal w tym czasie przechodził różne remonty i metamorfozy w celu poprawienia warunków lokalowych i estetyki, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną i obcą w wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin i duży wybór lektur szkolnych oraz  prenumeruje 8 tytułów czasopism. Książki są kupowane na bieżąco z uwzględnieniem zapotrzebowania i gustów czytelniczych mieszkańców. Posiada ponad 5000 tysięczny księgozbiór i obsługuje około 200 czytelników rocznie. Biblioteka w 2011 roku brała udział w Programie Rozwoju Bibliotek, dzięki czemu pozyskała sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu dla czytelników. Biblioteka od lat współpracuje ze Szkołą Podstawową w Samoklęskach i  Klubem Przedszkolaka oraz prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem między innymi: różnorodne zajęcia z dziećmi z czasie ferii zimowych i wakacji, konkursy literackie (plastyczne, recytatorskie), lekcje biblioteczne pogadanki o literaturze, głośne czytanie bajek i spotkania z najmłodszymi czytelnikami.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Powrót do działu tematycznego Powrót