, Imieniny:
Jesteś na: Kultura Biblioteka Filie Biblioteczne Filia Biblioteczna w Kozłówce
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Filie Biblioteczne
Filia Biblioteczna w Kozłówce

Filia Biblioteczna w Kozłówce

Historia powstania biblioteki sięga lat przedwojennych. Przed wojną była biblioteka zwana „Wędrowną”, która podczas II wojny światowej zaginęła. W 1950 roku został zorganizowany punkt biblioteczny, który liczył 50 woluminów, a  w 1957r. powstał drugi punkt biblioteczny,  punkt ten liczył 64 woluminy. W 1963 roku połączono punkty biblioteczne i zaczęła swą działalność biblioteka publiczna. Księgozbiór tej biblioteki liczył 1103 woluminy i 194 czytelników. W 1966 roku biblioteka została przeniesiona do budynku świetlicy, w której znajduje się do chwili obecnej. Pierwszą bibliotekarką pracującą   w filii w Kozłówce była pani Czesława Melchior. Pierwszą książką wpisaną do księgi inwentarzowej była „Kariera Nikodema Dyzmy” T. Dołęgi-Mostowicza.  Obecnie biblioteka posiada ponad 4 500 tysiąca woluminów w swoim księgozbiorze i obsługuje około 180 czytelników. Od 1992 roku  do chwili obecnej pracuje Pani Małgorzata Smaga, która od wielu lat współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich w Kozłówce oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamionce. Biblioteka poprzez organizowanie różnych form pracy  kulturalno- oświatowej m.in. różnorodne zajęcia dla dzieci, rajdy i wycieczki rowerowe, pomoc w dożynkach , imprezy okolicznościowe kultywuje zwyczaje i tradycje naszego regionu. Biblioteka posiada trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników. Posiada bogaty księgozbiór uzupełniany na bieżąco w nowości książkowe i prenumeruje 5 tytułów czasopism. Serdecznie zapraszamy.

Powrót do działu tematycznego Powrót