, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Ochrona środowiska Wniosek z dn. 9.05.2011 r. do...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Ochrona środowiska
Wniosek z dn. 9.05.2011 r. do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego

Wniosek z dn. 9.05.2011 r. do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego

09-05-2011

o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Kamionka, 09.05.2011 r.
Nr Oś. 6220/6/2011

  

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lubartowie
ul. Lubelska 103
 
WNIOSEK

 

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy w Kamionce uprzejmie prosi o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności i zakresu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego „BG Racing ” Bartosz Górny Wola Skromowska 139, 21-150 Kock przedsięwzięcia polegającego na „ Kopalnia Kruszywa naturalnego „ Zofian ” na działkach oznaczonych numerami : 350 i 351 w obrębie geodezyjnym 21 Zofian .

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213,poz. 1397 ).

 

 

 

 

W załączeniu przesyłam:

 

1. Wniosek Gminy Kamionka

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Kamionka.

 

 

Do wiadomości:

 

1. Wnioskodawca

2. Strona internetowa Gminy Kamionka

www.kamionka.eurzad.eu

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamionka

4. Pan Dariusz Dec

sołtys wsi Zofian.

5. Pan Andrzej Jan Turowski

zam. Zofian

6. Pan Leszek Roman Janek

zam. Zofian

7. Pani Edyta Muzyka

zam. Lublin

8. Pan Tomasz Pytka

zam. Przybysławice

9. Pan Dariusz Pytka

zam. Starościn 29

10.Pan Dariusz Dec

zam. Zofian 16

 

 

 

 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót