, Imieniny:
Jesteś na: Gmina Ochrona środowiska Obwieszczenie o wszczęciu...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Ochrona środowiska
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 9.05.2011

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dn. 9.05.2011

09-05-2011

w sprawie: wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego „ Zofian” na działkach oznaczonych numerami : 350 i 351 w obrębie geodezyjnym 21 Zofian.

Kamionka, 09.05.2011 r.

Nr Oś. 6220/6/2011

 Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr199, poz. 1227 z późn. zm. ) art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Kamionka zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek„BG Racing” Bartosz Górny Wola Skromowska 139, 21-150 Kock w sprawie: wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Kopalnia kruszywa naturalnego „ Zofian” na działkach oznaczonych numerami : 350 i 351 w obrębie geodezyjnym 21 Zofian.
 
W związku z powyższym informuje się, że z wnioskiem oraz załącznikami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu, w celu wniesienia ewentualnych uwag do przedmiotu sprawy.

 

 Otrzymują:

 

1. Wnioskodawca

2. Strona internetowa Gminy Kamionka

www.kamionka.eurzad.eu

3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamionka

4. Pan Dariusz Dec

sołtys wsi Zofian.

5. Andrzej Jan Turowski

zam. Zofian

21-132 Kamionka

6. Leszek Roman Janek

zam. Zofian

21-132 Kamionka

7. Pani Edyta Muzyka

20-335 Lublin

ul. Łabędzia 1/37

8. Pan Tomasz Pytka

zam. Przybysławice 101

Garbów

9. Pan Dariusz Pytka

zam. Starościn 29

21-132 Kamionka

10. Pan Dariusz Dec

zam. Zofian 16

21-132 Kamionka

Do wiadomości:

 

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie,

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie.

Powrót do działu tematycznego Powrót