, Imieniny:
Jesteś na: RODO
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
RODO

 

 

 

Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy w Kamionce wyznaczonym Zarządzeniem Wójta Gminy Kamionka Nr 68/2020 z dnia 10.06.2020r. na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) w związku z art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)  jest:

 

Paweł Kamola

e-mail: inspektor@cbi24.pl

 

RODO