, Imieniny:
Jesteś na: LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI w... LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI w...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
modeLOWE II Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji
Logo 	modeLOWE II Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI w Gminie Kamionka

03-12-2020

Gmina Kamionka otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację ,,OIC Poland” w Lublinie. Projekt: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logotypy Unijne

Liderem projektu jest Gmina Kamionka, która powołuje Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na bazie i z wykorzystaniem potencja partnerów: Zespołu Szkól im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Kamionce i Szkoły Podstawowej im. Orła Białego z siedzibą w Samoklęskach.

Celem głównym LOWE jest aktywizacja dorosłych osób ze społeczności lokalnej na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla nieformalnego uczenia się przez całe życie niezbędnych na rynku pracy, a także dla rozwoju osobistego i społecznego.

Celem LOWE w Gminie Kamionka jest:

 • wykorzystanie potencjału szkół i środowisk lokalnych do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych – mieszkańców Gminy Kamionka, w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wychowawczych, społecznych, osobistych, a także tych potrzebnych na rynku pracy, jak również rozwijania metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkół z osobami dorosłymi, w szczególności będą to osoby:

  • mające utrudniony dostęp do form edukacji dla osób dorosłych,

  • mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji,

  • dorosłe związane z rolnictwem,

  • dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,

  • dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,

  • dorosłe w wieku powyżej 25r.ż.,

  • pracujące, które chciałyby podnieść swoje kompetencje kluczowe.

 

Grupa docelowa (uczestnicy) LOWE:

 • w ramach wdrażania modelu LOWE w Gminie Kamiona grupę docelową stanowić będą osoby dorosłe – mieszkańcy gminy (200 osób), w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny.

Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy naszej Gminy będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje.

Rozwinięte w ramach oferty LOWE kompetencje kluczowe można wykorzystać, między innymi w poszukiwaniu ofert pracy lub zmiany pracy, poprawie swojego statusu w pracy, przekonywaniu do siebie pracodawców i współpracowników, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, wchodzeniu w nowe wzory małej przedsiębiorczości, uczestniczeniu w grupach społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie  i w otwieraniu wielu innych ścieżek.

Szkolenia organizowane będą w trakcie tygodnia lub w weekendy. 

W ramach powyższego projektu będą realizowane m.in. działania w zakresie:

 • rozwijania umiejętności porozumiewania się w języku obcym w formie warsztatów z języka francuskiego lub angielskiego;

 • rozwijania kompetencji informatycznych w formie zajęć z obsługi komputera oraz korzystania z usług internetowych;

 • rozwijania świadomości i ekspresji kulturalnej w formie warsztatów tanecznych; warsztatów emisyjno-wokalnych i rękodzieła;

 • rozwijania inicjatywności i przedsiębiorczości – warsztaty z zakresu technik sprzedaży i reklamy; warsztaty kulinarne;

 • rozwijania umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez udział w zajęciach sportowych;

 • rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich w formie warsztatów dla rodziców; warsztaty jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i stresem;Skontaktuj się z biurem LOWE już dzisiaj
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce
ul. Lubartowska 1
21-132 Kamionka


Adres e-mail: lowe@kamionka.pl


Plik do pobrania: 
 
 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii