, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja ws. przyjmowania...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Informacja ws. przyjmowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja ws. przyjmowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

30-03-2020

OGŁOSZENIE

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia
10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z zamknięciem dla interesantów Urzędu Gminy w Kamionce, w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych informuję, że zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15:30):

·       w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wybory@kamionka.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

·       tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy w Kamionce, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Bardzo proszę o zamieszczanie w formularzu zgłoszeniowym pełnych danych kontaktowych kandydata, w szczególności numeru telefonu i adresu email.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń dostępne są także pod nr tel. 81 85 26 566.

Oficjalna treść ogłoszenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [356.79 KB]

Powrót do działu tematycznego Powrót