, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja Wójta Gminy Kamionka
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Informacja Wójta Gminy Kamionka

Informacja Wójta Gminy Kamionka

02-01-2020

Na podstawie art. 253 § 3 Kpa podaje się do publicznej wiadomości, iż Wójt Gminy Kamionka, Zastępca Wójta lub osoba upoważniona przez Wójta przyjmują interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka, ul. Lubartowska 1, w każdy poniedziałek w godzinach: 15:30-16:00. Skargi, wnioski i petycje można również kierować na adres e-mail: sekretariat@ugkamionka.pl.
Powrót do działu tematycznego Powrót