, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zakończenie robót...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zakończenie robót termomodernizacyjnych w  Zespole Szkół w Kamionce

Zakończenie robót termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kamionce

31-10-2019

 
W dniu 31 października 2019 roku w obecności przedstawicieli Inwestora - gminy Kamionka, inspektorów branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, Wykonawcy oraz zarządcy budynku - pracowników Zespołu Szkół w Kamionce, odbył się odbiór końcowy robót przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce" 
Zostało ono w części dofinansowane ze środków unijnych dzięki pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego przez gminę Kamionka w ramach działania "Poprawa efektywności energetycznej sektora publicznego" RPO WL 2014-2020.
Przedmiotem inwestycji była głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kamionce - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o., montaż kotłów na ekogroszek oraz pomalowanie całego obiektu.
Łączny koszt inwestycji, to: 2 520 348,90 zł. Pozyskane wsparcie unijne stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.
 
Powrót do działu tematycznego Powrót