, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Zakończenie robót...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zakończenie robót termomodernizacyjnych w  Zespole Szkół w Kamionce

Zakończenie robót termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Kamionce

31-10-2019

 
W dniu 31 października 2019 roku w obecności przedstawicieli Inwestora - gminy Kamionka, inspektorów branż: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, Wykonawcy oraz zarządcy budynku - pracowników Zespołu Szkół w Kamionce, odbył się odbiór końcowy robót przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kamionce" 
Zostało ono w części dofinansowane ze środków unijnych dzięki pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego przez gminę Kamionka w ramach działania "Poprawa efektywności energetycznej sektora publicznego" RPO WL 2014-2020.
Przedmiotem inwestycji była głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kamionce - wymiana drzwi wejściowych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, modernizacja instalacji c.o., montaż kotłów na ekogroszek oraz pomalowanie całego obiektu.
Łączny koszt inwestycji, to: 2 520 348,90 zł. Pozyskane wsparcie unijne stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.
 
Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii