, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Gmina Kamionka z unijnym...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Gmina Kamionka z unijnym dofinansowaniem na kolejne inwestycje termomodernizacyjne

Gmina Kamionka z unijnym dofinansowaniem na kolejne inwestycje termomodernizacyjne

15-10-2019

W dniu dzisiejszym Urząd Marszałkowski w Lublinie opublikował listę Beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 5.2 "Poprawa efektywności energetycznej sektora publicznego".

Gmina Kamionka w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w styczniu tego roku w ramach wyżej wspomnianego działania złożyła dwa wnioski. Obydwa z nich uzyskały dofinansowanie.

W stawce 107 projektów, które znalazły się w ocenie merytorycznej:

1. Projekt pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Samoklęskach" zajął 12 miejsce. Umowna kwota dofinansowania, to blisko 300 tyś. złotych. W ramach planowanej inwestycji zakłada się głęboką termomodernizację budynku, gdzie obecnie znajdują się siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samoklęskach i Wiejskiego Domu Kultury.

2. Projekt pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Kamionce", który zajął 59 miejsce z przyznanym dofinansowaniem ponad 400 tyś. zł. Przedsięwzięcie zakłada głęboką termomodernizację budynku, gdzie obecnie znajdują się siedziby:jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionce oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce.

Powrót do działu tematycznego Powrót