, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Z A W I A D O M I E N I E
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

21-01-2016


 Informuję, że w dniu 27 stycznia 2016 r.  ( środa  ) o godz. 10:00   w sali Nr 13 Urzędu Gminyw Kamionce odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje oraz zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2015-2030” oraz dokumentu „Programu Rozwoju Gminy Kamionka na lata 2015 – 2020.”,

b)    konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Gminy Kamionka,

c)    zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

d)    wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 1527 L relacji  Kamionka – Samoklęski, w miejscowości Kamionka,

e)    zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

f)     wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Elektrowni Wiatrowych Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 15, 02-674 Warszawa.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Sprawozdanie z działalności Pracy Komisji Rady za 2015 rok

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                            (-)  
Sławomir Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót