, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

04-02-2016

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. 2015 r., poz. 2042), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 grudnia 2015 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r., rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 (poz. 789) r. w sprawie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejPodmioty uprawnione do otrzymywania zwrotu podatku akcyzowego:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  1. właścicielami gruntów

  2. posiadaczami samoistnymi gruntów

  3. użytkownikami wieczystymi gruntów

  4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu  terytorialnego,

  5. dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego

Kwotę podatku ustala się jako iloczyn oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra oleju napędowego, która w 2016 r. wynosi 1,00 zł/litr z tym, że kwota podatku zwrotu nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku.Miejsce załatwiana sprawy:

Wydawanie wniosków, przyjmowanie wypełnionych wniosków – Urząd Gminy w Kamionce pokój 4Terminy składania wniosków oraz niezbędne dokumenty:

Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Wójta Gminy Kamionka w terminie:

1) wnioski -od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

- faktury VAT  za okres od  1 sierpnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku

 

2)  wnioski  - od  1 sierpnia 2016 r. – do 31 sierpnia 2016 r.

faktury VAT   za okres  od   1 lutego  2016  roku do 31 lipca  2016 r.Dokumenty:

1. wniosek o zwrot podatku akcyzowego

2. numer z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

3. imienne faktury VAT  lub kopie  stanowiące dowód zakupu oleju  napędowego – w bieżącym rokuTerminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

 -  do 30 kwietnia 2016 r. – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 -  do 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

WNIOSEK (pdf)

Powrót do działu tematycznego Powrót