, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Konsultacje społeczne
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

11-12-2015

Szanowni Państwo, 

w związku z zakończeniem prac nad nową „Strategią Rozwoju Gminy Kamionki na lata 2015-2030” przedkładam Państwu projekt opracowanego dokumentu do konsultacji przed  przyjęciem go przez Radę Gminy Kamionka.

Etap konsultacji społecznych jest końcowym etapem prac nad jego opracowaniem
i przyjęciem, który ma na celu zebranie od mieszkańców gminy  propozycji i opinii
w zakresie przedmiotu konsultacji oraz partycypowanie mieszkańców w procesie wypracowania kierunków rozwoju Gminy Kamionka.

Projekt dokumentu zawiera następujące działy:

I.  CEL,  METODOLOGIA  I  HORYZONT  CZASOWY  STRATEGII

II. DIAGNOZA SYTUACJI GMINY KAMIONKA

III. ANALIZA SWOT

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE

V. ANALIZA PROBLEMÓW GMIMY KAMIONKA

VI. MISJA,  WIZJA  -  CEL  GENERALNY  STRATEGII

VII.  OBSZARY  PRIORYTETOWE  - CELE  STRATEGICZNE

VIII.  CELE  OPERACYJNE   - drugi poziom planu strategicznego

IX.  ZGODNOŚĆ  ZE  STRATEGICZNYMI  DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU

X.  SYSTEM  WDRAŻANIA  I  MONITOROWANIA

XI.  ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA

XII.  KONSULTACJE  SPOŁECZNE

XIII.  PROGRAM ROZWOJU GMINY - WIELOLETNI  PLAN  ZADAŃ

Działy te mogą być przedmiotem opinii, nowych wniosków, pomysłów i rozwiązań.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Państwa o zwrócenie uwagi na zestaw proponowanych celów i zadań.

Opinie i wnioski należy kierować na adres mailowy: sekretariat@ugkamionka.pl 
lub bezpośrednio do Urzędu Gminy, pok. nr 8 (sekretariat urzędu) lub pok. nr 9
do dnia 28.12.2015 r.

Wójt Gminy Kamionka
/-/ Karol Ługowski

projekt STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO - KAMIONKA - 2015-2030

 

Powrót do działu tematycznego Powrót