, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesja Rady Gminy Kamionka -...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Sesja Rady Gminy Kamionka - 30.09.2015 rok

Sesja Rady Gminy Kamionka - 30.09.2015 rok

23-09-2015

Z A W I A D O M I E N I E

 

                        Informuję, że w dniu 30 września 2015 r. ( środa  ) o godz. 10,00   w sali Nr 13 Urzędu Gminyw Kamionce odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

 

                                             Proponowany porządek obrad:

 

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Informacja Wójta o działaniach w okresie między sesjami.

5.    Interpelacje oraz zapytania radnych.

6.    Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych.

7.    Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)    zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik w granicach administracyjnych Gminy Kamionka,

b)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod drogę gminną,

c)    zmian w prognozie finansowej,

d)    zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

 

8.    Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Lubartowie na kadencję 2016-2019

a)    podjęcie uchwały

 

9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                      (-)  Sławomir Struski

Powrót do działu tematycznego Powrót