, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Informacja w sprawie montażu solarów
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Informacja w sprawie montażu solarów

Informacja w sprawie montażu solarów

05-05-2015

Zakres niezbędnych robót do wykonania przez właścicieli budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne :

 

a) w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej)

- instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

- instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia.

 

Do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń poprzez:

- zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia,

- wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie montowany zbiornik c.w.u.,

- zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C,

- udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony,

- wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji solarnej,

- demontaż istniejącego zbiornika ciepłej wody użytkowej (bojlera).

- udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

Powrót do działu tematycznego Powrót