, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Bezpłatne szkolenia
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Bezpłatne szkolenia

Bezpłatne szkolenia

13-02-2015

>>ANKIETA DO POBRANIA<<

 

SZKOLENIA KOMPUTEROWE W RAMACH PROJEKTU „SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ – WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE”.

 

Projekt ma na celu rozbudzenie wśród mieszkańców województwa lubelskiego potrzeb korzystania z Internetu oraz rozwinięcie umiejętności obsługi komputera i Internetu w celu pełnego ich uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

Szkolenia, które realizujemy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego z Lublina są zupełnie bezpłatne i skierowane do osób powyżej 45 roku życia (szczegóły kwalifikacji opisujemy w punkcie GRUPA DOCELOWA). Tematyka szkoleń dotyczy praktycznych zastosowań umiejętności korzystania z komputera oraz Internetu. Program szkolenia dołączam do niniejszej wiadomości.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenia dedykowane są osobom zamieszkującym województwo lubelskie
(z wykluczeniem kilku gmin), nie posiadającym podstawowych umiejętności komputerowych

Grupa I -  osoby w wieku produkcyjnym, niemobilne (wg GUS: kobiety w wieku 45-59 lat; mężczyźni  wieku 45-64 lata), zamieszkujące tereny wiejskie i małych miast (do 20 tys. mieszkańców)

Grupa II - osoby w wieku powyżej 45 lat, z wyksztalceniem niższym niż średnie, bez względu na rodzaj miejsca zamieszkania.

Priorytet nadany jest osobom z grupy I

Podsumowując, wszyscy uczestnicy powinni mieć ukończone 45 lat, osoby zamieszkujące tereny wiejskie i małe miasteczka -  kobiety między 45-59 rokiem życia i mężczyźni między 45-64 rokiem życia – mogą wziąć udział w projekcie bez względu na wykształcenie. Natomiast osoby, zamieszkujące te same rejony, w tym kobiety po 59 roku życia i mężczyźni po 64 roku życia, mogą wziąć udział w projekcie jedynie gdy posiadają wykształcenie niższe niż średnie (tzn. nie posiadają matury)

Osoby zamieszkujące miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców, mogą zostać uczestnikami projektu gdy mają ukończone 45 lat i posiadają wyksztalcenie niższe niż średnie

W załączniku wysyłam tabelę rekrutacyjną.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

  1. Pełny kurs szkoleniowy dla jednej osoby powinien obejmować minimum 24 godziny w trzech trybach do wyboru:

o    6 jednodniowych spotkań lub

o    3 dwudniowe spotkania lub

o    2 trzydniowe spotkania

  1. Całość realizacji szkolenia dla jednej grupy nie może przekraczać dwóch następujących po sobie miesięcy.
  2. Czas trwania szkolenia w jednym dniu nie powinien być krótszy niż 4 godziny zegarowe.
  3. Szkolenia powinny odbywać się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku (Zamawiający dopuszcza zmianę trybu szkoleń na podstawie uzasadnionego wniosku – może to być deklaracja wpisana do ankiety w miejscu „Czy mają Państwo uwagi co do zaproponowanego trybu szkoleń”)
  4. Pożądane godziny szkoleń w poszczególnych dniach to 9:00 - 18:00
  5. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10-12 osób W ramach szkolenia oferujemy:

o   Ciepły posiłek,

o   Przerwę kawową

o   Materiały dydaktyczne (skrypt, prezentacja)

o   Materiały piśmiennicze (teczka, notes, długopis)

o   Pendrive 4 GB

o   Ubezpieczenie NNW

o   Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Do realizacji szkoleń będziemy starać się wykorzystywać lokalny kapitał: wynajem sal komputerowych w szkołach, gminach i bibliotekach, organizacja cateringu przez lokalne społeczności lub firmy.

 

Powrót do działu tematycznego Powrót