, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Nabór do projektu pn.: "Czysta...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Nabór do projektu pn.: "Czysta energia w gminie Kamionka"

Nabór do projektu pn.: "Czysta energia w gminie Kamionka"

04-06-2019

Gmina Kamionka po raz kolejny ogłasza nabór Uczestników projektu związanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zostanie on rozpoczęty 10 czerwca 2019 roku i potrwa do 28 czerwca 2019 roku.

15 lipca 2019 roku nastąpi spotkanie informacyjne dla Mieszkańców gminy.

Nasi Mieszkańcy w przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania projektu z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, będą mogli liczyć na wykonanie instalacji OZE na korzystnych warunkach finansowych.

Program dedykowany jest dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Instalacje, które będzie można wykonać w ramach projektu, to:

- kolektory słoneczne,

- powietrzne pompy ciepła (do ciepłej wody użytkowej),

- kotły na pellet,

- instalacje fotowoltaiczne,

- geotermalne pompy ciepła (gruntowe).

Obligatoryjnymi warunkiami dołączenia do listy Uczestników są:

1. Wypełnienie deklaracji udziału w projekcie (dostępna do pobrania w wersji elektronicznej lub papierowo w siedzibie Urzędu Gminy),

2. Wypełnienie odpowiedniej ankiety (dostępna do pobrania w wersji elektronicznej lub papierowo w siedzibie Urzędu Gminy; nie jest ona wymagana w przypadku pompy geotermalnej),

3. Dostarczenie kserokopii dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomoscią (np. akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, wyciąg z księgi wieczystej)

4. W przypadku instalacji fotowoltaicznych do ankiety konieczne jest dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym. Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe. Ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane,

5. Podpisanie umowy użyczenia nieruchomości po skompletowaniu ww. dokumentów (w przypadku współwłasności na umowie bedą wymagane będą podpisy wszystkich współwłaścicieli lub udzielone w tym zakresie pełnomocnictwo).

6. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie gruntowej pompy ciepła będzie też wniesienie zaliczki wkładu własnego w wyśokości 5 000,00 zł. do dnia 15 sierpnia 2019 roku.

 

Osoby będące na listach rezerwowych w poprzednich rozdaniach konursowych również zobowiązane są do złożenia wszystkich dokumentów o których mowa wyżej. W przeciwnym wypadku Ich uczestnictwo w aktualnym konkursie nie będzie brane pod uwagę.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z montażem instalacji.
Na podstawie zgłoszeń gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji. Realizacja projektu i uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w III-IV kwartale 2020 roku.

 

Deklaracja udziału z RODO

Deklaracja udziału z RODO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [2.17 MB]

Kolektory słoneczne - ankieta do wypełnienia

Kolektory słoneczne - ankieta do wypełnienia, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [2.15 MB]

Kocioł na pellet. Ankieta do wypełnienia.

Kocioł na pellet. Ankieta do wypełnienia., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [2.15 MB]

Powietrzna pompa ciepła. Ankieta do wypełnienia.

Powietrzna pompa ciepła. Ankieta do wypełnienia., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [2.14 MB]

Fotowoltaika. Ankieta do wypełnienia.

Fotowoltaika. Ankieta do wypełnienia., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [2.15 MB]

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii