, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności SZKOLENIE - KONKURS KLUBY KOBIET...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
 SZKOLENIE - KONKURS KLUBY KOBIET AKTYWNYCH

SZKOLENIE - KONKURS KLUBY KOBIET AKTYWNYCH

23-09-2013

„Budowanie odpowiedzialności obywatelskiej oraz świadomości w zakresie praw i wolności obywatelskich”

 

SZKOLENIE - KONKURS KLUBY KOBIET AKTYWNYCH

„Budowanie odpowiedzialności obywatelskiej oraz świadomości w zakresie praw i wolności obywatelskich”

 

 

Powitanie

Integracja grupy

Oczekiwania

Określeniu przyczyn i następstw zaniżonej samooceny. Identyfikacja mocnych i słabych stron. Moje mocne strony. Moje zasoby i co dalej?

Ustalenie definicji poczucia wartości i jej wpływu na nasze życie.

Uzmysłowienie sobie przez uczestników czym jest świadome życie.

Wzmacnianie mocnych stron pod kątem potencjalnych możliwości

Identyfikowaniu czynników ograniczających możliwości i rozwój osobisty

Analiza postaw życiowych. Stosowanie wymówek. Uleganie stereotypom i uprzedzeniom. 

 

Określenie swoich mocnych i słabych stron.

Zamiana porażek w szanse i nowe możliwości. Świadoma samoakceptacja i poczucie pewności siebie.

Samoocena i wzmacnianie poczucia wartości,
 przyjmowanie krytyki jako pożytecznej informacji zwrotnej,

Co mnie powstrzymuje by być w zgodzie ze sobą? Zamiana ograniczających przekonań.

 

Cel czy marzenie? Strategia wyznaczania celów.

Definicja celu i zamierzeń
Cele indywidualne, grupowe
Cele krótko i długo okresowe
Cele osobiste a cele zawodowe

Skuteczność osobista a efektywność

Indywidualne określenie gdzie jestem i dokąd zmierzam
Określenie głównych wartości w życiu
Indywidualny proces podejmowania decyzji

Wyznaczanie celów w kategorii SMART
Weryfikacja czy cel spełnia wymagania SMART
Rola wewnętrznej motywacji w osiąganiu celów
Przeszkody, które mogą utrudnić realizację celu czyli dlaczego wiele planów legnie w gruzach

 

Stworzenie optymalnego planu działania
Ustalenie ostatecznych terminów realizacji celów
Aktywne działania aby osiągnąć założone cele

Możliwe przeszkody
Rola pozytywnego nastawienia w osiąganiu celów. Korygowanie, weryfikacja i kontrolowanie wyników

Podsumowanie dnia szkolenia

 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii