, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności SZKOLENIE - KONKURS KLUBY KOBIET...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
 SZKOLENIE - KONKURS KLUBY KOBIET AKTYWNYCH

SZKOLENIE - KONKURS KLUBY KOBIET AKTYWNYCH

23-09-2013

„Budowanie odpowiedzialności obywatelskiej oraz świadomości w zakresie praw i wolności obywatelskich”

 

SZKOLENIE - KONKURS KLUBY KOBIET AKTYWNYCH

„Budowanie odpowiedzialności obywatelskiej oraz świadomości w zakresie praw i wolności obywatelskich”

 

 

Powitanie

Integracja grupy

Oczekiwania

Określeniu przyczyn i następstw zaniżonej samooceny. Identyfikacja mocnych i słabych stron. Moje mocne strony. Moje zasoby i co dalej?

Ustalenie definicji poczucia wartości i jej wpływu na nasze życie.

Uzmysłowienie sobie przez uczestników czym jest świadome życie.

Wzmacnianie mocnych stron pod kątem potencjalnych możliwości

Identyfikowaniu czynników ograniczających możliwości i rozwój osobisty

Analiza postaw życiowych. Stosowanie wymówek. Uleganie stereotypom i uprzedzeniom. 

 

Określenie swoich mocnych i słabych stron.

Zamiana porażek w szanse i nowe możliwości. Świadoma samoakceptacja i poczucie pewności siebie.

Samoocena i wzmacnianie poczucia wartości,
 przyjmowanie krytyki jako pożytecznej informacji zwrotnej,

Co mnie powstrzymuje by być w zgodzie ze sobą? Zamiana ograniczających przekonań.

 

Cel czy marzenie? Strategia wyznaczania celów.

Definicja celu i zamierzeń
Cele indywidualne, grupowe
Cele krótko i długo okresowe
Cele osobiste a cele zawodowe

Skuteczność osobista a efektywność

Indywidualne określenie gdzie jestem i dokąd zmierzam
Określenie głównych wartości w życiu
Indywidualny proces podejmowania decyzji

Wyznaczanie celów w kategorii SMART
Weryfikacja czy cel spełnia wymagania SMART
Rola wewnętrznej motywacji w osiąganiu celów
Przeszkody, które mogą utrudnić realizację celu czyli dlaczego wiele planów legnie w gruzach

 

Stworzenie optymalnego planu działania
Ustalenie ostatecznych terminów realizacji celów
Aktywne działania aby osiągnąć założone cele

Możliwe przeszkody
Rola pozytywnego nastawienia w osiąganiu celów. Korygowanie, weryfikacja i kontrolowanie wyników

Podsumowanie dnia szkolenia

 

 

 

Powrót do działu tematycznego Powrót