, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Inofrmacja o zmianie SIWZ
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Inofrmacja o zmianie SIWZ

Inofrmacja o zmianie SIWZ

12-08-2013

 
INFORMACJA O ZMIANACH ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SIWZ
KOSZTORYS ŚLEPY NA BUDYNEK GMINY
dotyczy zadania

„Rewitalizacja przyrodniczo – techniczna centrum miejscowości Kamionka: remont budynku Urzędu Gminy, budowa parkingu przy Urzędzie Gminy oraz budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia”

 

            Uprzejmie informuję, że w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Kamionka, w dniu 30 lipca 2013 roku, pojawił się błąd w załączniku nr 5 do SIWZ – kosztorysie ślepym na budynek Urzędu Gminy w Kamionce,  tj. nie rozdzielono części elewacji użytkowanej przez UG w Kamionce oraz Posterunek Policji w Kamionce, tak jak zrobiono to w przedmiarze tychże robót. Wobec tego w dniu dzisiejszym uaktualniamy załącznik nr 5 dostosowując go do przedmiaru robót.

            Termin składania ofert do przetargu nie ulega zmianie i mija: 16 sierpnia 2013 roku, g. 10.00, zaś data otwarcia ofert – 16  sierpnia 2013 roku, g. 10.15.

Powrót do działu tematycznego Powrót