, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Inofrmacja o zmianie SIWZ
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Inofrmacja o zmianie SIWZ

Inofrmacja o zmianie SIWZ

12-08-2013

 
INFORMACJA O ZMIANACH ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SIWZ
KOSZTORYS ŚLEPY NA BUDYNEK GMINY
dotyczy zadania

„Rewitalizacja przyrodniczo – techniczna centrum miejscowości Kamionka: remont budynku Urzędu Gminy, budowa parkingu przy Urzędzie Gminy oraz budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia”

 

            Uprzejmie informuję, że w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Kamionka, w dniu 30 lipca 2013 roku, pojawił się błąd w załączniku nr 5 do SIWZ – kosztorysie ślepym na budynek Urzędu Gminy w Kamionce,  tj. nie rozdzielono części elewacji użytkowanej przez UG w Kamionce oraz Posterunek Policji w Kamionce, tak jak zrobiono to w przedmiarze tychże robót. Wobec tego w dniu dzisiejszym uaktualniamy załącznik nr 5 dostosowując go do przedmiaru robót.

            Termin składania ofert do przetargu nie ulega zmianie i mija: 16 sierpnia 2013 roku, g. 10.00, zaś data otwarcia ofert – 16  sierpnia 2013 roku, g. 10.15.

Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii