, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ostatnie zajęcia w ramach projektu
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Ostatnie zajęcia w ramach projektu

Ostatnie zajęcia w ramach projektu

30-06-2010

Informacja dotycząca realizacji projektu pt. „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizator projektu: Gmina Kamionka.

 

 

Wójt Gminy Kamionka informuje, iż dnia 26 maja 2010 roku odbyły się ostatnie zajęcia w ramach kursu komputerowego z obsługą urządzeń biurowych w ramach w/w projektu. Projekt zakładał również przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Agroturystyki z elementami prowadzenia działalności gospodarczej”, które zakończyło się 24 maja 2010 roku. Szkolenie oraz kursy przeprowadzane były na terenie Gminy Kamionka. Beneficjentami projektu były osoby bezrobotne oraz osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS. Uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty ukończenia szkolenia oraz kursu komputerowego. 31 maja 2010 roku odbył się ostatni etap uczestnictwa Beneficjentów w projekcie - wyjazd studyjny do gospodarstwa agroturystycznego natomiast w czerwcu Beneficjenci otrzymali ostatnią formę wsparcia.

Udział w projekcie był bezpłatny i wzięło w nim udział 24 osoby.

 

Wartość całkowita projektu: 42 590,00 zł

Wartość dofinansowania z EFS: 42 590,00 zł

Powrót do działu tematycznego Powrót