, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Wybrano operacje do dofinansowania
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Wybrano operacje do dofinansowania

Wybrano operacje do dofinansowania

24-03-2013

W dniu 11.03.2013 Rada LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" zebrała się na XV posiedzeniu.

W wyniku zakończonej procedury odwoławczej, do biura LGD nie wpłynęło żadne odwołanie dotyczące przeprowadzonej przez Radę LGD w dniu 22.02.2013 roku oceny i wyboru operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe projekty.
Na posiedzeniu Rada LGD wybrała operacje do dofinansowania w ramach przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w dniach 07.01.2013 - 06.02.2013. Do dofinansowania skierowanych zostało 15 wnioski z działania Małe projekty.
Listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania:

  • Uchwała nr XV/204/13 z dnia 11.03.2013 r. Rady LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"  >>
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/204/13 Rady LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" z dnia 11.03.2013 r. >>
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/204/13 Rady LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" z dnia 11.03.2013 r. >>
Powrót do działu tematycznego Powrót