, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Wybrano operacje do dofinansowania
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Wybrano operacje do dofinansowania

Wybrano operacje do dofinansowania

24-03-2013

W dniu 11.03.2013 Rada LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" zebrała się na XV posiedzeniu.

W wyniku zakończonej procedury odwoławczej, do biura LGD nie wpłynęło żadne odwołanie dotyczące przeprowadzonej przez Radę LGD w dniu 22.02.2013 roku oceny i wyboru operacji w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe projekty.
Na posiedzeniu Rada LGD wybrała operacje do dofinansowania w ramach przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy w dniach 07.01.2013 - 06.02.2013. Do dofinansowania skierowanych zostało 15 wnioski z działania Małe projekty.
Listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania:

  • Uchwała nr XV/204/13 z dnia 11.03.2013 r. Rady LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem"  >>
  • Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/204/13 Rady LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" z dnia 11.03.2013 r. >>
  • Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/204/13 Rady LGD "Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" z dnia 11.03.2013 r. >>
Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii