, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Wsparcie na usuwanie azbestu
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Wsparcie na usuwanie azbestu

Wsparcie na usuwanie azbestu

24-03-2013

Gmina Kamionka informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 401/2012/D/OZ z dnia 25.10. 2012 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Powrót do działu tematycznego Powrót