, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Bezpłatnie usuń azbest
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Bezpłatnie usuń azbest

Bezpłatnie usuń azbest

24-03-2013

Od stycznia 2012 roku Województwo Lubelskie we współpracy z samorządami gminnymi oraz powiatowymi realizuje projekt pn: ”Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Projekt ten w 85% finansowany jest przez Szwajcarię w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, pozostałe 15% pokrywa budżet Województwa Lubelskiego. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubelskie, adresowany jest do samorządów, wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności do osób fizycznych. Według zawartych umów do końca 2012 roku usuniętych i zutylizowanych zostanie około 3,5 tys. ton azbestowych pokryć dachowych z ponad 1000 gospodarstw. Już teraz można składać wnioski na rok 2013. Od 19 listopada do 18 grudnia osoby zainteresowane bezpłatnym demontażem i utylizacją azbestowych pokryć dachowych lub odbiorem i utylizacja już zdemontowanych pokryć dachowych (warunkiem jest, e zdemontowanych przed 6 maja 2004 r.) mogą składać wnioski w Urzędach Gmin, które przystąpiły do realizacji tego projektu. Więcej informacji można uzyska w Urzędach Gmin oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl.
 
Regulamin udziału w projekcie do pobrania - tutaj.
Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii