, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Bezpłatnie usuń azbest
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Bezpłatnie usuń azbest

Bezpłatnie usuń azbest

24-03-2013

Od stycznia 2012 roku Województwo Lubelskie we współpracy z samorządami gminnymi oraz powiatowymi realizuje projekt pn: ”Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. Projekt ten w 85% finansowany jest przez Szwajcarię w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, pozostałe 15% pokrywa budżet Województwa Lubelskiego. Obszarem realizacji projektu jest województwo lubelskie, adresowany jest do samorządów, wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności do osób fizycznych. Według zawartych umów do końca 2012 roku usuniętych i zutylizowanych zostanie około 3,5 tys. ton azbestowych pokryć dachowych z ponad 1000 gospodarstw. Już teraz można składać wnioski na rok 2013. Od 19 listopada do 18 grudnia osoby zainteresowane bezpłatnym demontażem i utylizacją azbestowych pokryć dachowych lub odbiorem i utylizacja już zdemontowanych pokryć dachowych (warunkiem jest, e zdemontowanych przed 6 maja 2004 r.) mogą składać wnioski w Urzędach Gmin, które przystąpiły do realizacji tego projektu. Więcej informacji można uzyska w Urzędach Gmin oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl.
 
Regulamin udziału w projekcie do pobrania - tutaj.
Powrót do działu tematycznego Powrót