, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Kolektory trochę później
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Kolektory trochę później

Kolektory trochę później

24-03-2013

Informujemy, iż w ramach projektu partnerskiego pn . „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów.”  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przedłużył ocenę merytoryczną wniosków złożonych do konkursu 02/RPOWL/6.2/2012 w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
Ocena została przedłużona do dnia 17 maja 2013 r. Ocena w/w projektu dotyczą cego instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Kamionka oraz gminach partnerskich odbywać się więc będzie do 17 maja 2013r.
Powrót do działu tematycznego Powrót