, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Kolektory trochę później
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Kolektory trochę później

Kolektory trochę później

24-03-2013

Informujemy, iż w ramach projektu partnerskiego pn . „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów.”  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie przedłużył ocenę merytoryczną wniosków złożonych do konkursu 02/RPOWL/6.2/2012 w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.
Ocena została przedłużona do dnia 17 maja 2013 r. Ocena w/w projektu dotyczą cego instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Kamionka oraz gminach partnerskich odbywać się więc będzie do 17 maja 2013r.
Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii