, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności O g ł o s z e n i e
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
O g ł o s z e n i e

O g ł o s z e n i e

19-02-2019

Urząd Stanu Cywilnego w Kamionce informuje, iż osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Kamionka, które zawarły związek małżeński w 1969 roku, mogą zgłosić chęć odznaczenia medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.
         Dotyczy to również par, które zawarły związek małżeński przed 1969 rokiem i do tej pory nie zostały odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.
         Zainteresowane pary powinny zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w Kamionce przy ulicy Lubartowskiej 1 (pokój nr 1) do dnia 20 marca 2019 roku w godzinach 7.30 – 15.30 w celu wypełnienia   wniosku.
         W imieniu Jubilatów mogą także występować ich rodziny.
Powrót do działu tematycznego Powrót