, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Wspólnota Lubartowska na tropie...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Wspólnota Lubartowska na tropie zarobków Wójta gminy Kamionka

Wspólnota Lubartowska na tropie zarobków Wójta gminy Kamionka

25-01-2019

Niniejszym przedstawiam Państwu treść zapytania redaktora Marcina Kusyka z redakcji Wspólnoty Lubartowskiej, dotyczące szczegółów zarobków Wójta w 2018 roku, jak mniemam z treści zapytania - wynikające z mojego oświadczenia majątkowego na koniec kadencji, czyli na dzień 30 listopada 2018 roku.
Poniżej przedstawiam odpowiedź na to zapytanie, szkoda tylko, że redakcja Wspólnoty Lubartowskiej nie dopinguje z równie wielką determinacją służby odpowiedzialne za prowadzenie dochodzenia w sprawie podpalenia Gminnego Przedszkola, gdyż poza dwoma lakonicznymi artykułami, lokalni dziennikarze nabrali wody w usta. Zauważyli to zaniepokojeni czytelnicy Wspólnoty Lubartowskiej i proszą mnie o podniesienie kwestii, gdyż sami, jak twierdzą obawiają się zabrać głos. A szkoda, że inwestycja za 3 mln zł, która mogła lec w gruzach przez działanie podpalacza i jego zleceniodawcę, nie znajduje wsparcia w tak poważnym tygodniku. Fakt ten niech ocenią sami mieszkańcy Gminy Kamionka.
 

„Wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie:

- proszę o podanie wysokości pensji wypłaconych wójtowi Karolowi Ługowskiemu w 2018 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące

- proszę o podanie pozostałych składników wynagrodzenia (jak ekwiwalenty, nagrody itp.)wchodzących w skład wynagrodzenia wykazanego przez wójta Karola Ługowskiego w oświadczeniu majątkowym złożonym na początek bieżącej kadencji, jeśli takie zostały mu wypłacone w 2018 r.

Proszę o wskazanie rodzaju składnika, kwoty oraz daty wypłacenia

Marcin Kusyk

Tygodnik Wspólnota Lubartowska”

 

Odpowiedź na zapytanie redaktora Marcina Kusyka

W roku 2018, Wójt gminy Kamionka zarabiał miesięcznie 6 703,57 zł na rękę. Oświadczenie majątkowe do jakiego zapewne nawiązuje zapytanie dociekliwego redaktora zawiera jak zawsze inne składniki które składają się na dochód Wójta z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy, a są to:

- tzw. Trzynastka,

- ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych,

- świadczenia z ZFŚS oraz,

- raz na koniec kadencji wypłacany jest ekwiwalent za nie wykorzystany urlop (jeśli jest należny).

Szczegóły składowych wynagrodzenia Wójta przedstawiam poniżej.

Wysokość ekwiwalentu wynika z mojego osobistego wielkiego zaangażowania wespół z pracownikami w przygotowywanie inwestycji, pozyskiwanie środków na ich realizację, a następnie realizację. Nie bez przypadku, gmina Kamionka znajduje się w ścisłej czołówce w powiecie wśród samorządów pod względem zakontraktowanych umów na działania inwestycyjne z udziałem środków unijnych.
Warto dodać, że w latach 2010 i 2014, kiedy to kończył swoje kadencje mój poprzednik, takie ekwiwalenty były również wypłacane, a w roku 2014 kwota ta była bardzo zbliżona do wysokości wypłaconego mnie na koniec kadencji. Ale wówczas nie interesowała się tym lokalna prasa, przypadek?
Poniżej znajdą Państwo tabelę, przedstawiającą twarde dane, których próżno szukać na łamach Wspólnoty Lubartowskiej.
 
 

Ponadto, pragnę poinformować mieszkańców gminy Kamionka, że aktualne wynagrodzenie Wójta gminy Kamionka określa Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Kamionka z dnia 22 listopada 2018 roku , i wynosi ono 10 180,00 zł (brutto) i jest dla porównania mniejsze od ustalonego wynagrodzenia dla poprzedniego Wójta z roku 2010 kiedy to jego wynagrodzenie wynosiło  10 310,00 zł (brutto). Zatem Wójt gminy Kamionka w roku 2019 zarabia mniej niż jego poprzednik w 2010 roku.

 
Powrót do działu tematycznego Powrót