, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Budowa przydomowych oczyszczalni...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka - rozpoczęcie zbiórki wkładów własnych od Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka - rozpoczęcie zbiórki wkładów własnych od Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie

21-01-2019

Szanowni Państwo!

W roku bieżącym Gmina Kamionka przystępuje do realizacji projektu pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamionka”. Projekt ten zakłada montaż  216 oczyszczalni przydomowych dla gospodarstw z terenu gminy Kamionka, a jego wartość wynosi  3,5 mln zł. Montowane u Państwa oczyszczalnie będą oczyszczalniami spełniającymi najnowsze wymagania ekologiczne, ponieważ tylko takie są dotowane przez Unię Europejską, zaś uśredniony koszt takiej oczyszczalni, wynikający z kosztorysu inwestorskiego, wynosi 16 000,00 zł.

Jak informowaliśmy Państwa uprzednio, realizacja przedmiotowego projektu zakłada udział finansowy mieszkańców po stronie wkładu własnego. Wkład Państwa na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz poziomu dofinansowania unijnego, został oszacowany na kwotę 3900,00 zł. Gmina Kamionka aktualnie rozpoczyna prace przygotowawcze przed ogłoszeniem przetargu dla realizacji tego zadania, tak aby w miesiącu marcu, taki przetarg mógł być ogłoszony. Do ogłoszenia przetargu, niezbędne jest również pozyskanie wkładu własnego od Państwa. Dlatego zwracam się do Państwa, jako uczestników projektu z informacją o konieczności wniesienia wpłaty w kwocie 3900,00 zł, tytułem wniesienia wkładu własnego do tego projektu, w terminie do dnia 28 lutego br. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Kamionce lub na poniżej przedstawione dane do dokonania wpłaty:

Gmina Kamionka, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka

Bank Spółdzielczy w Lubartowie 28 8707 1029 0300 0459 2003 0036

Tytuł wpłaty: Zaliczka na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Aby dokonać wpłaty, należy zgłosić się do tutejszego Urzędu, celem podpisania stosownej umowy.

W przypadku rezygnacji Państwa z udziału w projekcie, proszę o niezwłoczne poinformowanie tutejszego urzędu oraz stawienia się osobistego celem spisania rezygnacji na piśmie wraz  z ostatecznym odebraniem dokumentacji technicznej Państwa oczyszczalni. Państwa informacja  o ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie jest bardzo ważna, z powodu możliwości zaproszenia do udziału w projekcie kolejnych gospodarstw obecnie oczekujących na listach rezerwowych oraz faktu, że aby projekt mógł być w ogóle zrealizowany, gmina musi zebrać wpłaty od wszystkich   216 gospodarstw lub w przypadku rezygnacji kogokolwiek, gmina będzie musiała uzupełnić rezygnację o inną lokalizację. Dlatego bardzo proszę o rozważne zachowanie tych Państwa, którzy mimo wcześniejszej deklaracji, będą rozważać rezygnację z udziału w projekcie. W przypadku braku wystarczającej ilości wpłat, cały projekt może zostać niezrealizowany.

Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową, która to zostanie uruchomiona w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez osoby z listy podstawowej.

Karol Ługowski
Wójt Gminy Kamionka
 
 
Ogłoszenie dotyczy Mieszkańców z miejscowości:Amelin, Biadaczka, Bratnik,Ciemno, Dąbrówka, Kamionka, Kozłówka, Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Samoklęski, Samoklęski Wieś, Samoklęski kol. I i II, Rudka Gołębska, Siedliska, Starościn, Starościn Kolonia, Wólka Krasienińska i Zofian.
Powrót do działu tematycznego Powrót
Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Poradnik interesanta

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Projekty unijne

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii

Odnawialne źródła energii

Odnawialne zródła energii