, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności III sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Zdjęcie Artykułu

III sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

14-12-2018

 
Z A W I A D O M I E N I E
    Informuję, że w dniu 28 grudnia 2018r. ( piątek) o godz. 1000 w Sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się III sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja wójta  o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kamionka na 2019r.
b)    przyjęcia planów pracy Komisji  Rady na 2019r.
c)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
d)    zmian w uchwale budżetowej na 2018r
e)    wieloletniej prognozy finansowej,
f)    uchwały budżetowej na 2019r

7.    Wolne wnioski i zapytania.
8.    Zakończenie posiedzenia.                                                                                    Przewodnicząca Rady
                                                                                     (-)  Ewa Grymuza
Powrót