, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności III sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
III sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

III sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

14-12-2018

 
Z A W I A D O M I E N I E
    Informuję, że w dniu 28 grudnia 2018r. ( piątek) o godz. 1000 w Sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się III sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Informacja wójta  o działaniach w okresie między sesjami.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

a)    Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kamionka na 2019r.
b)    przyjęcia planów pracy Komisji  Rady na 2019r.
c)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
d)    zmian w uchwale budżetowej na 2018r
e)    wieloletniej prognozy finansowej,
f)    uchwały budżetowej na 2019r

7.    Wolne wnioski i zapytania.
8.    Zakończenie posiedzenia.                                                                                    Przewodnicząca Rady
                                                                                     (-)  Ewa Grymuza
Powrót do działu tematycznego Powrót