, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności I sesja Rady Gminy Kamionka VIII...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
I sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

I sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej

16-11-2018

Informuję, że w dniu 22 listopada 2018r. ( czwartek) o godz. 1400 w Sali Nr 13 Urzędu Gminy Kamionka odbędzie się I sesja Rady Gminy Kamionka VIII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych Gminy Kamionka.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Kamionka.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Kamionka.
6. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Kamionka
 a) zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego,
 b) powołanie komisji skrutacyjnej,
 c) przeprowadzenie głosowania,
 d) ogłoszenie wyników wyborów.
7. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Kamionka.
 a) zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących,
 b) powołanie komisji skrutacyjnej,
 c) przeprowadzenie głosowania,
 d) ogłoszenie wyników wyborów.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 a) powołania stałych komisji rady, oraz ustalenia ich składów osobowych,
 b) ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego rady,
 c) ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kamionka Pana Karola Ługowskiego.
9. Zakończenie posiedzenia.

Wójt Gminy Kamionka
/-/
Karol Ługowski
Powrót do działu tematycznego Powrót