, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesja Rady Gminy
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

29-10-2018

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w dniu 8 listopada 2018r. ( czwartek ) o godz. 10°° w sali nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z 8.08.2018r. i 27.09.2018r.
 4. Informacja wójta o działaniach w okresie między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
 7. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Kamionka na rok 2019,
  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019r.,
  2. obniżenia średniej ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019r.,
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Kamionka na rok 2019,
  4. wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego,
  5. zwolnień z podatku od nieruchomości,
  6. zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  7. zmian w uchwale budżetowej na 2018r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia
Przewodniczący Rady (-)
Sławomir Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót