, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności ZAWIADOMIENIE - XXXVII Sesja Rady...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
ZAWIADOMIENIE - XXXVII Sesja Rady Gminy Kamionka

ZAWIADOMIENIE - XXXVII Sesja Rady Gminy Kamionka

20-09-2018


    Informuję, że w dniu 27 września 2018r. ( czwartek ) o godz. 10:00  w sali
nr 13 Urzędu Gminy w Kamionce odbędzie się XXXVII  Sesja Rady Gminy Kamionka VII kadencji samorządowej.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji z 8.08.2018r. i  23.08.2018r
4.Informacja wójta o działaniach w okresie między sesjami.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
a)określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w     placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kamionka,
b)określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Kamionka, udostępnionych przewoźnikom
i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych obiektów,
c)pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
d)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie  tej umowy z dotychczasowym najemcą.
e)zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
f)zmian w uchwale budżetowej na 2018r.
7.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.Wolne wnioski.
9.Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Struski
Powrót do działu tematycznego Powrót