, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Modernizacja dróg powiatowych i...
Gmina
Gmina
Turystyka
Turystyka
Inwestycje
Inwestycje
Aktualności
Modernizacja dróg powiatowych i gminnej w Kozłówce

Modernizacja dróg powiatowych i gminnej w Kozłówce

14-09-2018

W miesiącach letnich dokonano odbioru przebudowy dróg powiatowych, w których znaczny udział finansowym miała gmina Kamionka. W ramach współpracy z Powiatem Lubartowskim, wspólnie wykonaliśmy przebudowę drogi powiatowej nr 1548 L w miejscowości Zofian na długości 767 m, na co gmina Kamionka wyasygnowała kwotę 137 tyś zł, co stanowiło blisko połowę całkowitych kosztów tych prac. Ta sama droga powiatowa w miejscowości Starościn, otrzymała dofinansowanie z budżetu gminy Kamionka w kwocie 115 tyś zł, co wystarczyło na wykonanie przebudowy odcinka o długości 692 m.. W miejscowości Samoklęski Kolonia Druga zakończona została przebudowa 188 mb drogi powiatowej nr 1544 L. Wyboisty odcinek doczekał się nowej nawierzchni asfaltowej, do czego w kwocie 95 tys. zł, dołożyła się nasza Gmina. Mamy nadzieję, że mieszkańcy pozytywnie oceniają te inwestycje.
 
We wrześniu dokonano odbioru przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Kozłówka. W ramach prac wykonano stabilizację betonową, nawieziono warstwę kruszywa oraz wykonano nawierzchnię bitumiczną. Droga o długości 1368 m służy już mieszkańcom Kozłówki, zwłaszcza, że po tej drodze kursuje autobus dowożący całą grupę dzieci do szkoły. Wartość tej inwestycji opiewa na kwotę niespełna 600 tyś zł, gdzie 325 tyś zł, to dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji Wojewody Lubelskiego, Pana Przemysława Czarnka, kierowanych na drogi zniszczone w wyniku intensywnego spływu wód opadowych. Warto dodać, że są to pierwsze w historii takie środki kierowane z budżetu państwa do gminy z terenu powiatu lubartowskiego. Wielkie podziękowania składamy na ręce tych, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, zwłaszcza radnemu rady gminy Kamionka, Panu Jarosławowi Łukasiewiczowi, którego rola w pozyskaniu tak wielkiej kwoty dla gminy Kamionka była bardzo ważna. 
 
Powrót do działu tematycznego Powrót